Share code Card v2 đổi thẻ cào, bán thẻ cào, nạp điện thoại tự động

Mã nguồn Card v2 đổi thẻ cào, bán thẻ cào, nạp điện thoại tự động giao diện đẹp thân thiện hỗ trợ nhiều cổng thanh toán.

Share code Card v2 đổi thẻ cào, bán thẻ cào, nạp điện thoại tự động
Share code Card v2 đổi thẻ cào, bán thẻ cào, nạp điện thoại tự động
Share code Card v2 đổi thẻ cào, bán thẻ cào, nạp điện thoại tự động
Share code Card v2 đổi thẻ cào, bán thẻ cào, nạp điện thoại tự động

Demo: https://doithe2.toithietkeweb.com/

(Tk: admin/admin)

Chức năng

 • Đổi thẻ cào sang tiền mặt tự động qua nhiều API tích hợp sẵn (thay đổi theo thị trường).
 • Mua thẻ cào tự động, nạp tiền điện thoại tự động qua API có sẵn.
 • Mua thẻ cào tự động từ trong kho thẻ.
 • Lưu thông tin ngân hàng khi rút tiền.
 • Xử lý rút tiền tự động khi rút về ví MOMO (Auto chuyển tiền khi có khách rút tiền).
 • Bộ API cho website khác tích hợp.
 • Nạp nhiều thẻ 1 lần.
 • Admin Panel cấu hình toàn bộ thông tin website, giao diện, liên hệ, content v.v
 • Admin quản lý toàn bộ users, thêm, xoá, sửa...
 • Thay đổi chiết khấu thẻ theo từng mệnh giá, loại thẻ.
 • Có nhiều cấp độ nhóm chiết khấu: Bronze, Platinum, Diamond...
 • Tạo tin tức, thông báo.

Hướng dẫn cài đặt

 • Config tại config/config.php
if (!$this->ketnoi)
    {
      $this->ketnoi = mysqli_connect('localhost', 'user', 'password', 'dbname') or die ('Vui lòng kết nối đến DATABASE');
      mysqli_query($this->ketnoi, "set names 'utf8'");
    }
  }
 • Các bạn config theo thứ tự 'host', 'username', 'password', 'dbname'
$base_url = 'http://localhost/'; // Thay url web bạn

Nguồn: cmsnt

Download