Share code Template giới thiệu bản thân đơn giản đẹp

Một template cá nhân khá đơn giản đi kèm với hiệu ứng load trang vui mắt không kém phần chuyên nghiệp. Tạo nên một trang web giới thiệu bản thân đẹp thú vị.

Share code Template giới thiệu bản thân đơn giản đẹp
Template giới thiệu bản thân đơn giản đẹp

See the Pen Remix Challenge by David Jones (@VictoryDesign) on CodePen.

Download