Share code web Upload tập tin DataVN.Ga

Thấy còn nhiều người dùng nên chia sẻ cho anh em mã nguồn wap upload file cũ từ thời tống, rảnh đã sửa lại giao diện đơn giản tối ưu

Share code web Upload tập tin DataVN.Ga
Share code web Upload tập tin DataVN.Ga
Share code web Upload tập tin DataVN.Ga

Chức năng:

  • Upload file trực tiếp
  • Upload qua URL
  • Hệ thống tài khoản
  • Quản lí dung lượng Upload
  • Tự chuyển _jar thành .jar
  • Chơi video/nhạc trực tuyến
  • Sửa lại giao diện

Hướng dẫn sử dụng:

  • Tải code up lên host và giải nén
  • Chạy đường dẫn install.php và làm theo hướng dẫn

Yêu cầu

  • PHP <= 5.6
Download