Hướng dẫn lấy botToken và chatId của bot Telegram

Tạo bot telegram và các thao tác lấy thông tin liên kết bot đơn giản cho ai chưa biết

Hướng dẫn lấy botToken và chatId của bot Telegram
Hướng dẫn lấy botToken và chatId của bot telegram

Tạo bot và lấy botToken Telegram

Vào tìm kiếm BotFather -> click vào /newbot -> nó hỏi tên bot thì nhập vào và enter -> rồi nhập tên bot phải kết thúc bằng bot

VD: manhtuanbot

Hướng dẫn lấy botToken và chatId của bot telegram

Tạo bot xong bạn sẽ thấy dòng “Use this token to access the HTTP API”, dưới nó là bot Token như hình bên dưới

Hướng dẫn lấy botToken và chatId của bot telegram

Lấy chatId của bot Telegram

Để lấy chat Id của bot đầu tiên bạn cần tạo một group mới rồi add bot vừa tạo mới vào. Sau đó bạn gõ " hi xin chàob@userchatbot " của mình và chờ vài phút

VD “ hi xin chao @manhtuanbot”

Tiếp theo truy cập link sau để lấy chatId: https://api.telegram.org/bot<botToken>/getUpdates

Nó sẽ trả về đoạn mã thông tin, bạn nhấn tổ hợp ctrl + F  trên trình duyệt web sau đó nhập vào dấu " – " để tìm kiếm chatId giống như hình bên dưới

Hướng dẫn lấy botToken và chatId của bot telegram

Chúc các bạn thành công !