Dropy V2.3.7 – Chuyển Và Chia Sẻ Tệp Trực Tuyến

Droppy V2.3.7 – Online File Transfer And Sharing là một nền tảng truyền và chia sẻ tệp trực tuyến tự lưu trữ có thể được sử dụng để chia sẻ nhiều tệp giữa bạn bè, gia đình và đồng nghiệp. Các tệp có thể được gửi qua email hoặc url có thể được chia sẻ với tất cả mọi người bạn muốn. ‎

Dropy V2.3.7 – Chuyển Và Chia Sẻ Tệp Trực Tuyến
Dropy V2.3.7 – Chuyển Và Chia Sẻ Tệp Trực Tuyến
Dropy V2.3.7 – Chuyển Và Chia Sẻ Tệp Trực Tuyến
Dropy V2.3.7 – Chuyển Và Chia Sẻ Tệp Trực Tuyến
Dropy V2.3.7 – Chuyển Và Chia Sẻ Tệp Trực Tuyến
Dropy V2.3.7 – Chuyển Và Chia Sẻ Tệp Trực Tuyến
Dropy V2.3.7 – Chuyển Và Chia Sẻ Tệp Trực Tuyến
Dropy V2.3.7 – Chuyển Và Chia Sẻ Tệp Trực Tuyến
Dropy V2.3.7 – Chuyển Và Chia Sẻ Tệp Trực Tuyến

‎Tất cả các tính năng‎

 • ‎Hỗ trợ cho nhiều tệp‎
 • ‎Hỗ trợ cho nhiều người nhận‎
 • ‎Hỗ trợ Kéo & Thả‎
 • ‎Chia sẻ tệp bằng email‎
 • ‎Chia sẻ tệp bằng nối kết‎
 • ‎Tự động hủy tệp sau một thời gian nhất định hoặc số lượt tải xuống‎
 • ‎Mật khẩu bảo vệ tải lên‎
 • ‎Mã hóa tệp‎
 • ‎Tải lên tệp chunked‎
 • ‎Sơ yếu lý lịch tải lên tự động về mất kết nối‎
 • ‎Tùy chọn chỉ định người nhận tải lên mặc định‎
 • ‎Tài khoản người dùng‎
 • ‎Yêu cầu đăng nhập để tải lên và/hoặc trang tải xuống‎
 • ‎Hình nền toàn màn hình (hình ảnh / video)‎
 • ‎Không gian cho 2 quảng cáo Adsense khác nhau‎
 • ‎Có thể dịch và hỗ trợ đầy đủ cho nhiều ngôn ngữ‎
 • ‎Được xây dựng trong biểu mẫu liên hệ‎
 • ‎Điều khoản và giới thiệu về trang‎
 • ‎Bảng quản trị‎
 • ‎Tải lên và tải xuống số liệu thống kê‎
 • ‎Thay đổi thiết đặt trang‎
 • ‎Quản lý tất cả tải lên và tải xuống‎
 • ‎Quản lý tất cả các mẫu email‎
 • ‎Quản lý tất cả nền‎
 • ‎Quản lý người dùng‎
 • ‎Quản lý thiết đặt tải lên (tệp tối đa, kích thước tối đa, thời gian hết hạn, loại tệp bị chặn, v.v.)‎
 • ‎Đặt mã phân tích tùy chỉnh‎
 • ‎4 chủ đề khác nhau bao gồm‎
 • ‎Cập nhật toàn bộ ứng dụng với 1 cú nhấp chuột‎
 • ‎(tùy chọn) Hỗ trợ S3 sử dụng ‎‎tiện ích bổ sung S3 cho Droppy‎
 • ‎(tùy chọn) Hỗ trợ FTP sử dụng ‎‎bổ trợ FTP cho Droppy‎
 • ‎(tùy chọn) Hỗ trợ đăng ký sử dụng ‎‎tiện ích bổ sung đăng ký Premium cho Droppy‎

‎ Xem thêm thông tin tại:‎https://droppy.proxibolt.com‎

Download