KunaStream - Streaming Anime Blogger

KunaStream - Streaming Anime Blogger v3.1 là giao diện trang phim hoạt hình Anime với thiết kế đơn giản dễ sử dụng

KunaStream - Streaming Anime Blogger
KunaStream - Streaming Anime Blogger
KunaStream - Streaming Anime Blogger

Demo : xem ngay
Tính năng:

 • Responsive
 • Trang chủ Trình chiếu
 • Anime Info Auto Index theo nhãn
 • Chế độ tối
 • Bài đăng gần đây của Label
 • Lazy Load Image
 • Lazy Load Youtube
 • Anime thông tin tự động lập chỉ mục theo nhãn
 • Loạt tập liên quan
 • Kiểu lưới & Kiểu danh sách (nút chuyển đổi)
 • Tiện ích blog / bài viết có liên quan
 • Tiện ích Bài đăng phổ biến (chỉ các bài đăng có nhãn chuỗi được hiển thị)
 • Thể loại tiện ích Anime
 • Tiện ích Anime mùa
 • Tiện ích Studio Anime
 • Danh sách tập tự động lập chỉ mục theo nhãn
 • Đang thực hiện / Kiểu lưu trữ phim
 • Dll
Download