Terms & Conditions

   Điều khoản Sử dụng quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng các Dịch vụ. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng các Dịch vụ. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản Sử dụng này.

Bằng việc ghé thăm website manhtuan.name.vn và sử dụng các Dịch vụ, Bạn đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi thực hiện Điều khoản Sử dụng này, Chính sách Quảng cáo và Chính sách bảo mật theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong các tài liệu trên cản trở quyền của chúng tôi tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc Bạn sử dụng các Dịch vụ hoặc thông tin do chúng tôi nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng các Dịch vụ của Bạn.

Về Cookies

   Một số trang trên trang web của chúng tôi sử dụng “cookies” để thuận tiện cho bạn khi truy cập vào trang web này. Một cookie là một gói nhỏ thông tin thông qua một trình duyệt web của một máy chủ web. Nó được sử dụng để xác định máy tính của bạn, nhưng không có khả năng xác định bạn, trừ khi bạn đã nhập thông tin cá nhân của bạn.
Trình duyệt của bạn có thể cho phép bạn tắt cookie. Nếu bạn làm như vậy, một số hoặc tất cả dịch vụ trên trang web có thể trở thành không tồn tại.
Một số trang của trang web chúng tôi cũng sử dụng “chỉ báo web” (Clear GIFs) cho phép chúng tôi thu thập số liệu thống kê về số lần một trang web cụ thể được truy cập. Chúng tôi sử dụng các dữ liệu thống kê thu được từ các chỉ báo web để cải thiện trang web và cho các mục đích tương tự.
Mặc dù chúng tôi không sử dụng các chỉ báo web để thu thập thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình để từ chối các chỉ báo web.