Key Office 2010 cho mọi phiên bản

Trong phần này mình xin chia sẻ toàn bộ key dành cho phiên bản Office 2010 professional plus, đây là bộ office hội tụ đầy đủ các tính năng và được sử dụng phổ biến nhất. Vì vậy, nhằm đáp ứng lại nhu cầu tìm key của các ban, mình đã phân loại và liệt kê toàn bộ bên dưới, mời các bạn tham khảo.

Key Office 2010 cho mọi phiên bản
Key Office 2010 mọi phiên bản

1. Danh sách key cài đặt Office 2010

Phiên bản 32bit:

 • BDD3G-XM7FB-BD2HM-YK63V-VQFDK
 • W3BTX-H6BW7-Q6DFW-BXFFY-8RVJP
 • DX4MW-PB7F4-YR4WT-BV3MM-4YV79
 • 6D739-9F4F2-BKKV8-YCHRF-PWR8B
 • 4C9PX-DH3G9-D424D-FGGKF-PRWH3
 • W3G79-KFKR2-M9C86-JG748-G8373

Phiên bản 64bit:

 • PTGBH-XTT3P-RGDC6-VJDTC-TP6GY
 • 2K79J-DVFWG-MJT2Q-BX82R-T9PDV
 • 72D2Y-R2D7F-HG6TM-H8W4M-CHCB4
 • DLHF8-ERYT8-749YT-3RJKE-WJHF8
 • VYSDJ-LOSYR-VBHFU-FHUT6-KOTJH
 • FJKSL-CNMXZ-BNVBS-DHFAS-JFWPEI
 • MNXZV-NXZNV-XVJLS-DHFUI-AXMVZ

2. Danh sách key active Office 2010

 • 2WTBW-YTM4Q-HCRHY-4VKFP-YBMRB
 • PQCFB-YGXGC-TXB66-DH3VW-GCGYQ
 • CQYRY-3KBR3-JW34C-VGH7M-MQM
 • W3BTX-H6BW7-Q6DFW-BXFFY-8RVJP
 • DX4MW-PB7F4-YR4WT-BV3MM-4YV79
 • BDD3G-XM7FB-BD2HM-YK63V-VQFDK
 • 6D739-9F4F2-BKKV8-YCHRF-PWR8B
 • W3G79-KFKR2-M9C86-JG748-G8373
 • 4C9PX-DH3G9-D424D-FGGKF-PRWH3
 • VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB
 • V7QKV-4XVVR-XYV4D-F7DFM-8R6BM
 • D6QFG-VBYP2-XQHM7-J97RH-VVRCK
 • V7Y44-9T38C-R2VJK-666HK-T7DDX
 • 6QFDX-PYH2G-PPYFD-C7RJM-BBKQ8
 • BDD3G-XM7FB-BD2HM-YK63V-VQFDK
 • HXJQ4-VT6T8-7YPRK-R2HQG-CYPPY
 • 6R7J3-K4CB9-PG7BR-TVDBG-YPGBD
 • 4DDJ8-DM67D-GJPT2-32H93-9MMWK
 • 82DB6-BXG6H-QKBT6-3G42H-PPWM3
 • D34M3-3279D-HHPB3-DQPPQ-JHHFX
 • 24PR2-JW928-QPKTK-CPD26-RYV3C
 • 4JPCP-DJF9V-WX7PT-B9WX2-R47C6
 • 7TF8R-933DG-MCBQR-TXPM7-G4JRM

Key Office 2010 đầy đủ các phiên bản

1.Key Office 2010 Standard

 • V7QKV-4XVVR-XYV4D-F7DFM-8R6BM
 • 6HJT3-2FGBC-DHKVV-672GY-VCJHK
 • 7TF8R-933DG-MCBQR-TXPM7-G4JRM
 • 6R7J3-K4CB9-PG7BR-TVDBG-YPGBD
 • HXJQ4-VT6T8-7YPRK-R2HQG-CYPPY
 • 6DJK7-G8G3F-FXB42-8V7CW-3R22X
 • YWFQQ-72JGG-BX6G8-7YWWP-QHQ29
 • 33VGV-WJWK8-X3RFF-JDTXG-9BDG9
 • GF8X2-9XRHD-FM2W9-WVRTC-7B3PG
 • GFVR6 3B64G BWB8P QDV62 XFV2R
 • 7MXKC 26TBD D6GJ6 GCGCK 4C9TF
 • C42PG XBXRQ VV6VC QXQFF QPJGR

2. Key Office 2010 Microsoft Pro Product

 • J3QMF-FB7TM-GR3XT-QPFKX-CX4K8
 • 2WRDW-MCFJ4-K3T24-R86BW-CV2VX
 • K7BQ-BXMKX-JFD4J-PPRHX-9CQCM
 • 36DQT-HBFDF-FH2CV-2T4M3-Y8X4H
 • 7MCW8-VRQVK-G677T-PDJCM-Q8TCP
 • VYBBJ-TRJPB-QFQRF-QFT4D-H3GVB
 • BFR7Q-BJJ7T-FB2RC-RQP9G-J78GC
 • 22HGX-728MX-BBWX9-7BB8X-J96B4
 • CQYRY-3KBR3-JW34C-VGH7M-MQM49
 • PQCFB YGXGC TXB66 DH3VW GCGYQ

3. Key Office 2010 Home and Student

 • BKVYV-V6DHH-WFXY6-RBMWG-9Q8K7
 • 6DC8G-JY2KM-HKKJM-GGGG8-2K4C2
 • D88D2-4XBWG-XB7PY-Y8MRK-923JY
 • 6QBQ3-THHDR-DGBWC-2X34W-3FGTM
 • 2KGBH-GH34V-RF6JQ-7Y8PB-VWR8W

4. Key office 2010 all version

 • VQCRC-J4GTW-T8XQW-RX6QG-4HVG4
 • V44DD-TMTDC-GPJWJ-WXKGK-7JW9T
 • VTM6G-YPQ9Q-BVYJQ-37RYH-R4X38
 • 3W3MQ-H7M6X-3WYP7-TPCH6-8G8T2
 • VB48G-H6VK9-WJ93D-9R6RM-VP7GT
 • H8BJQ-287VR-TY3WT-PB66J-MDGHW
 • VFYWG-4BW2R-KXP8T-YMYVC-V94MJ
 • VKC68-K7XK4-J7CTQ-FD98Q-VJW4R
 • FBFPP-2XG6Y-FG9VH-DVQ2W-QJRCH
 • P8TFP-JGFMM-XPV3X-3FQM2-8K4RP
 • 2MHJR-V4MR2-V4W2Y-72MQ7-KC6XK
 • 7XD2X-JWJ94-BCHBW-W9WXP-J2WPT
 • TV9PW 6RP6V FDVP9 9GC78 Y4B4X
 • AD3XE 7FZDV VMMB9 6M5SD VODYF
 • 6CCCX Y93YP 3WQGT YCKFW QTTT7
 • H746C BM4VK TWBB8 MVWH8 FXR32
 • V4933 88FR7 9P3KK D2QF4 9M9CM
 • MQKCH 8YYRX DQXCM TCJRG P6JQG