Key active Windows tất cả phiên bản

Key Active Windows bản quyền kĩ thuật số miễn phí mới nhất. Quá trình thực hiện kích hoạt Key Win cực kì đơn giản và nhanh gọn. Bạn sẽ Active được bản quyền vĩnh viễn liên tục. Sau này có trục trặc cài Win lại thì cũng không cần phải Active tiếp. Bài viết này chia sẻ cho mọi người key active các phiên bản windows 11, windows 10, windows 8.1, windows 8, windows 7 được mình tổng hợp.

Key active Windows tất cả phiên bản
Key active Windows tất cả phiên bản

Key Windows 10 (27/9/2021)

Key: K9NC6-CGMQF-HTY8R-7W986-RRG6T
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub Type: [TH]X19-98845
Error Code: 0xC004C008
Time: 06:31:00 27/09/2021 (GMT+7)

Key: 9CH22-XN6WW-T38W3-F3RYK-M98XG
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub Type: [TH]res-v3308
Error Code: 0xC004C008
Time: 06:30:58 27/09/2021 (GMT+7)

Key: TJQ27-NKD3J-HB64W-HQY6W-DGPKG
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub Type: [TH]res-v3308
Error Code: 0xC004C008
Time: 06:30:59 27/09/2021 (GMT+7)

Key: VBCKH-KNWC4-HKHRQ-WTHQH-2R4C6
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub Type: [TH]res-v3308
Error Code: 0xC004C008
Time: 06:30:56 27/09/2021 (GMT+7)

Key: KPNKT-D3PF2-TV7MT-BV8CF-X2FC6
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub Type: [TH]res-v3308
Error Code: 0xC004C008
Time: 06:30:56 27/09/2021 (GMT+7)

Key: 3B68N-JPFVV-43RH8-W7FRQ-GF4C6
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub Type: [TH]res-v3308
Error Code: 0xC004C008
Time: 06:30:54 27/09/2021 (GMT+7)

Key: TH3MN-6GP87-QWBRD-M2CDG-BP2KG
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub Type: [TH]res-v3308
Error Code: 0xC004C008
Time: 06:30:55 27/09/2021 (GMT+7)

Key: CNPH3-T94TB-KJWFW-DPWCJ-F3KTT
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub Type: [TH]res-v3308
Error Code: 0xC004C008
Time: 06:30:54 27/09/2021 (GMT+7)

Key: B44RN-JMPQ2-9YTM7-2JDC6-XQBP6
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub Type: [TH]res-v3308
Error Code: 0xC004C008
Time: 06:30:53 27/09/2021 (GMT+7)

Key: K3XNG-GD84F-FGY6B-GQ2QB-6VJXG
Description: Win 10 RTM Professional Retail
Sub Type: [TH]res-v3308
Error Code: 0xC004C008
Time: 06:30:53 27/09/2021 (GMT+7)

Key Windows 8.1 Pro (30/9/2021)

Key: FF4KC-N773X-QDP6V-74DQQ-974YC
Description: Win 8.1 RTM Professional OEM:DM
Sub type: [Blue]X18-95456
Error code: 0xC004C008
Time: 9/30/2021 8:55:44 AM (GMT+7)

Key: FF7T3-BNM7M-D3CJV-T82WQ-MDVQ2
Description: Win 8.1 RTM Professional OEM:DM
Sub type: [Blue]X18-95459
Error code: 0xC004C008
Time: 9/30/2021 8:55:45 AM (GMT+7)

Key: FFTWX-N8MXX-FBBV6-6M78C-3YGTM
Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
Sub type: [Blue]res-v2600
Error code: 0xC004C008
Time: 9/30/2021 8:55:46 AM (GMT+7)

Key: FGCWN-28FJ2-DWVRP-6TG7V-4CYD2
Description: Win 8.1 RTM Professional OEM:DM
Sub type: [Blue]X18-95456
Error code: 0xC004C008
Time: 9/30/2021 8:55:46 AM (GMT+7)

Key: FHP6X-NMX6M-GWY8B-J8PQJ-XWY9B
Description: Win 8.1 RTM Professional Retail
Sub type: [Blue]res-v2600
Error code: 0xC004C008
Time: 9/30/2021 8:55:55 AM (GMT+7)

Key Window 8 (dùng cho tất cả phiên bản)

Key: YPGT4-NTGWP-P44M2-4WMTH-JQG7C
Description: Win 8 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Vol
Sub Type: X18-15514
Activation Count: 58
Time: 20:25:36 23/09/2021 (GMT+7)

Key: QHXV2-3FNM6-QKHDF-JFQTP-7CBQP
Description: Win 8 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Vol
Sub Type: X18-15513
Activation Count: 23
Time: 20:25:36 23/09/2021 (GMT+7)

Key: N7VDG-M6QFG-V2HGB-VX9G7-94PK2
Description: Win 8 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Vol
Sub Type: X18-15513
Activation Count: 31
Time: 20:25:36 23/09/2021 (GMT+7)

Key: CBNRF-QG7V6-QMJQ7-QPY43-G8XVC
Description: Win 8 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Vol
Sub Type: X18-15513
Activation Count: 12
Time: 20:25:34 23/09/2021 (GMT+7)

Key Window 7 (dùng cho tất cả phiên bản)

Key: 49R3C-VB8VY-48DJ6-FDT8V-R296W
Description: Windows 7 All Volume Editions Volume:M
Sub Type: X15-39049
Activation Count: 7
Time: 08:05:13 24/09/2021 (GMT+7)

Key: TTC34-MW8G4-M7TW3-4K397-RM7DX
Description: Windows 7 All Volume Editions Volume:MAK
Sub Type: X15-39097
Activation Count: 399
Time: 08:05:12 24/09/2021 (GMT+7)