Wovie - Mã nguồn Phim và Truyền hình trực tuyến

Wovie 1.0.2 - Movie and TV Series Streaming Platform là mã nguồn phim điện ảnh và truyền hình CMS Pro mạnh mẽ, linh hoạt và thân thiện với người dùng với hệ thống quản lý nội dung video tiên tiến.

Wovie - Mã nguồn Phim và Truyền hình trực tuyến
Wovie 1.0.2 - Mã nguồn Phim và Truyền hình trực tuyến
Wovie - Mã nguồn Phim và Truyền hình trực tuyến
Wovie - Mã nguồn Phim và Truyền hình trực tuyến
Wovie - Mã nguồn Phim và Truyền hình trực tuyến
Wovie - Mã nguồn Phim và Truyền hình trực tuyến

Demo: xem ngay

Giới thiệu

 • ‎Cài đặt dễ dàng :‎‎ Cài đặt Wovie dễ dàng mà không cần mã hóa hoặc nhà phát triển trong một vài bước với trình cài đặt và tài liệu dễ sử dụng của chúng tôi‎
 • ‎Mã nguồn :‎‎ Chúng tôi không mã hóa hoặc ẩn mã của mình. Bạn có quyền tự do tích hợp và thay đổi mã của chúng tôi để làm cho nó phù hợp với nhu cầu của bạn.‎
 • ‎Trình quản lý quảng cáo :‎‎ Dán mã quảng cáo vào các khe quảng cáo tích hợp trong bảng quản trị và sẽ được hiển thị tự động.‎
 • ‎Đa ngôn ngữ :‎‎ Bạn có thể dịch Wovie sang bất kỳ ngôn ngữ nào bằng cách chỉ chỉnh sửa một tệp.‎
 • ‎SEO thân thiện :‎‎ Các liên kết thân thiện với SEO và mã HTML mà Google sẽ yêu thích <3‎
 • ‎Chia sẻ xã hội :‎‎ Thúc đẩy lưu lượng truy cập vào trang web của bạn thông qua phương tiện truyền thông xã hội‎
 • ‎Cộng đồng:‎‎ Giữ cho các thành viên tương tác với nhau với Nhận xét và Thảo luận‎
 • ‎Hiệu suất cao :‎‎ Hệ thống đáp ứng 100% yêu cầu của Google Lighthouse‎
 • ‎Player:‎‎ Hỗ trợ định dạng video Mp4, TS ,m3e8.‎

‎Đăng nhập Quản trị viên‎

‎Yêu cầu‎

 • ‎Phiên bản PHP > = 7.1.3‎
 • ‎Bật mở rộng PDO PHP‎
 • ‎Cơ sở dữ liệu MySQL‎

‎Hướng dẫn sử dụng‎

 • ‎Giải nén tệp .zip.‎
 • ‎Làm theo hướng dẫn trong cặp Tài liệu.‎
Download