Share code SHOPCLONEV5 tích hợp thêm API nạp thẻ Card1s.vn

Mã nguồn SHOPCLONEV5 phiên bản 1.8.4 dùng để bán tài khoản đa chức năng như tài khoản mạng xã hội, acc game, mã deal giảm giá v.v

Share code SHOPCLONEV5 tích hợp thêm API nạp thẻ Card1s.vn
Share code SHOPCLONEV5 tích hợp thêm API nạp thẻ Card1s.vn
Share code SHOPCLONEV5 tích hợp thêm API nạp thẻ Card1s.vn
Share code SHOPCLONEV5 tích hợp thêm API nạp thẻ Card1s.vn
Share code SHOPCLONEV5 tích hợp thêm API nạp thẻ Card1s.vn
Share code SHOPCLONEV5 tích hợp thêm API nạp thẻ Card1s.vn
Share code SHOPCLONEV5 tích hợp thêm API nạp thẻ Card1s.vn
(Tk: admin/admin)

Chức năng SHOPCLONEV5

 • Check live clone, via, gmail, hotmail, yahoo.
 • Thanh toán tự động qua Ví MOMO, Ví Zalo Pay.
 • Thanh toán tự động qua thẻ cào điện thoại.
 • Tích hợp API cho website khác.
 • Kết nối sản phẩm từ website khác về website của quý khách.
 • Công cụ check live fb, gmail, hotmail, yahoo, get uid facebook, get 2fa.
 • Chức năng hoa hồng giới thiệu cho CTV.
 • Thêm/xoá/sửa category và sản phẩm cần kinh doanh.
 • Thêm/xoá/sửa tài khoản cần bán.
 • Upload file backup hàng loạt, nhiều định dạng file backup.
 • Tuỳ chỉnh ngôn ngữ tại trang quản trị.
 • ON/OFF Lading Page.
 • Tự động xóa file backup, tài nguyên, đơn hàng đã mua sau 30 ngày.
 • Tuỳ chỉnh màu website.
 • Giảm giá mua cho từng thành viên.
 • Trang quản trị đầy đủ tính năng quản trị, thay đổi mọi thông tin website trực tiếp tại trang quản trị.
 • Ghi lại hành động, dòng tiền khách hàng.
 • Bảo mật chống bug, gian lận, cheat...
 • Bảo mật chống bug, gian lận, cheat...
 • ON/OFF chức năng tự tạo giao dịch ảo.

Hướng dẫn cài đặt

 • Config tại config/config.php
if (!$this->ketnoi)
    {
      $this->ketnoi = mysqli_connect('localhost', 'user', 'password', 'dbname') or die ('Vui lòng kết nối đến DATABASE');
      mysqli_query($this->ketnoi, "set names 'utf8'");
    }
  }
 • Các bạn config theo thứ tự 'host', 'username', 'password', 'dbname'
$base_url = 'http://localhost/'; // Thay url web bạn

Config nạp thẻ ( card1s.vn )

 • Lên website: https://card1s.vn tạo 1 tài khoản
 • Vào mục KẾT NỐI API và thêm website của mình vào
 • Vào phần nạp thẻ ở trang quan trị và nhập theo định dạng partner_id|partner_key ( partner_id & partner_key sẽ được cấp khi bạn kết nối api ở card1s.vn )

Nguồn: cmsnt

Download