Share code Forum giống diendanit

Mã nguồn forum Xenforo giao diện giống diendanit 99% vơi đầy đủ chức năng đáp ứng mọi yêu cầu của một diễn đàn hiện nay.

Share code Forum giống diendanit
Share code Forum giống diendanit
Share code Forum giống diendanit

Hướng dẫn cài đặt

  1. Tải code về
  2. Upload lên hosting (PHP <= 5.6)
  3. Cấu hình lại cơ sở dữ liệu
  • Tài khoản (TuoitreJP/123456)
  • Đổi mật khẩu các bạn vào phpmyAdmin và paste mã sau vào nhé (thay 123456 bằng mật khẩu bạn muốn)
 
UPDATE xf_user_authenticate

SET data = BINARY

CONCAT(

CONCAT(

CONCAT('a:3:{s:4:"hash";s:40:"', SHA1(CONCAT(SHA1('123456'), SHA1('salt')))),

CONCAT('";s:4:"salt";s:40:"', SHA1('salt'))

),

'";s:8:"hashFunc";s:4:"sha1";}'

),

scheme_class = 'XenForo_Authentication_Core'

WHERE user_id = 1;

Chúc các bạn thành công !

Download