Goomshop Premium Responsive Blogger Template

‎Goomshop là mẫu đầu tiên được tạo bởi goomsite, mẫu này hoàn hảo cho chủ doanh nghiệp của bạn trực tuyến. Đặc trưng bên trong khá giống như sự sẵn có của giỏ hàng, tổng giá cả, danh sách tạp hóa và nhiều hơn nữa. Vẻ ngoài trông rất hiện đại cũng thêm Badge Label nên trông chuyên nghiệp hơn ngoài mẫu này còn có tải khá nhanh.‎

Goomshop Premium Responsive Blogger Template
Goomshop Premium Responsive Blogger Template

Demo: https://shop-goomsite.blogspot.com

Tính năng Goomshop Premium Responsive Blogger Template

 • Responsive
 • ‎Giỏ hàng‎
 • ‎Bảng giá mua sắm‎
 • Form data user (google form)
 • Nivo slider image
 • Badge label
 • Menu Left
 • Brand
 • Rating Widget
 • Facebook Comment
 • ‎Trang Danh sách Mua sắm Tĩnh‎
 • Error Page 404
 • More...
Download