‎Gym Master v19 - Code hệ thống quản lý phòng tập gym

Mã nguồn PHP ‎hoàn thiện Giải pháp quản lý phòng tập thể dục, huấn luyện viên, kế toán viên và người dùng Quản trị, Nhật ký và lịch trình làm việc hàng ngày của Thành viên, Kế hoạch dinh dưỡng thành viên, Quản lý kế hoạch thành viên...‎

‎Gym Master v19 - Code hệ thống quản lý phòng tập gym
‎Gym Master v19 - Hệ thống quản lý phòng tập gym
‎Gym Master v19 - Code hệ thống quản lý phòng tập gym

‎Gym Master là phần mềm quản lý phòng tập thể dục phổ biến và nó có thể được truy cập từ bất kỳ thiết bị nào bằng trình duyệt.‎

Xem thêm chi tiết:

https://codecanyon.net/item/gym-master-gym-management-system/18801887

Demo: http://pushnifty.com/dasinfoau/php/gym

USER ROLE  USERNAME  PASSWORD 
Admin access admin admin
Member access alex alex
Staff access james james
Download