Từ khóa: Plugins Wordpress

Plugins

Live Chat Facebook WordPress Plugin

Facebook đã đạt 1,2 tỷ người dùng hàng tháng, bắt đầu cung cấp hỗ trợ cho khách hàng của bạn và giải quyết các truy vấn của họ ngay...

Plugins

WP Rocket – WordPress Caching Plugin Tối Ưu Tăng Tốc Độ...

‎WP Rocket ‎‎làm giảm trọng lượng của các tệp HTML, JavaScript và CSS của bạn thông qua minification. Tệp nhẹ hơn có nghĩa là thời...

Plugins

Auto Robot - WordPress Autoblogging Plugin

Auto Robot‎‎ là một plugin Wordpress tự động viết blog giúp bạn có thể tạo các bài đăng WordPress từ nhiều nguồn bài viết, bao gồm...

Plugins

Instantify v5.5 - PWA & Google AMP & Facebook IA for WordPress

‎Instantify là một plugin WordPress kết hợp Progressive Web Apps (PWA), Accelerated Mobile Pages (Google AMP) và Facebook Instant...

Plugins

Live Chat Unlimited v3.1.1 - Plugin chat hỗ trợ trực tuyến

Trò chuyện với khách hàng của bạn trên trang web của bạn để bán hàng và hỗ trợ dễ dàng, và đẹp. Bây giờ LiveChat sử dụng công nghệ...

Plugins

Defender Pro v2.6.0 – WordPress Plugin bảo mật, tường lửa

Giữ cho trang web của bạn an toàn khỏi tin tặc! Các cuộc tấn công vũ lực và các bot độc hại không phù hợp với các lá chắn bảo mật...

Plugins

wphave Admin v2.6 - giao diện trang quản trị WordPress...

Được thiết kế cho tất cả mọi người, những người thích tạo trang web với WordPress. Một chủ đề quản trị sạch sẽ, đẹp và hiện đại. Plugin...